DPKD Lubań informuje, że w dn. 30 listopada 2014 w Lubaniu w godz. 14.00 - 16.00 (w siedzibie Inkubatora NGO / DPKD) odbędzie się spotkanie informacyjne pt. Program FIO - zatwierdzony regulamin konkursu 2015. Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na  szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”. Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu alternatywnych sposobów przeprowadzania konkursów.

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów pn. „Konkursy i Granty jako źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych". Zaprasza Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Partnerstwo Izerskie” w Uboczu zapraszają na szkolenie pn. „Jak napisać dobry projekt do FIO?”.

Fundacja Świat z Uśmiechem prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie zorganizowała w dniu 22 listopada 2014 szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w forum: Alternatywne źródła przychodów dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy!

W dniu 21 listopada 2014 roku pod hasłem KTO? jeśli nie NGO!  odbyło się w Ząbkowicach Śląskich po raz czwarty Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Ząbkowickiego, w którym udział wzięło  40 przedstawicielek i przedstawicieli  sektora pozarządowego. Zbiegło się ono ze Światowym Dniem Życzliwości.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w  Ząbkowicach Śląskich zaprasza na szkolenie pn. „Rozliczanie projektów i dotacji”.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Zgorzelcu ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zgorzeleckiego, które odbędzie się  3 grudnia 2014 o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej (309) Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, ul. II AWP 8.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie pt. "Pozyskiwanie środków na działalność statutową organizacji pozarządowych".

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno Doradczy w Lubinie prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae zaprasza członków stowarzyszeń i fundacji na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 roku w godzinach 15.30-19.30 pn. "Wykorzystanie portali społecznościowych do promocji organizacji pozarządowych".

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych.

W czwartek 20 listopada w Lubaniu odbyło się szkolenie pt. „Mam pomysł – co dalej?”. Jego głównym tematem był program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Fundacja „Merkury” prowadząca  Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPKD) w Wałbrzychu zaprasza Państwa na szkolenie pt. „Jak przygotować organizację pozarządową do  księgowego zamknięcia roku”.

Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty pn. : „Wolontariat niejedno ma imię – wolontariat w organizacji”.

Zespół Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Miliczu serdecznie zaprasza do udziału w Tygodniu Aktywności Lokalnej w Miliczu podczas którego odbędą się dwa szkolenia oraz Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Serdecznie zapraszamy!

W dniu 12 listopada 2014r. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie zorganizował szkolenie pn. Rola organizacji pozarządowych w budowaniu strategii rozwoju gminy.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie zaprasza na spotkanie informacyjne „Zakładania stowarzyszenia - od idei do dokumentów”.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Głogowie zaprasza na bezpłatne szkolenie: Finansowanie działalności i sprawozdawczość organizacji pozarządowych w świetle nowych przepisów.

Rozpoczął się proces głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących (KM) nowych programów dotyczących środków unijnych na lata 2014-2020. Komitety te mają mieć wpływ na przygotowywane dokumenty konkursów grantowych, dlatego bardzo ważny jest udział kompetentnych przedstawicieli organizacji pozarządowych dbających o interes całego środowiska pozarządowego. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z innymi federacjami i organizacjami pozarządowymi z Polski rekomenduje kilku kandydatów.

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2015. Ogłoszenie konkursu planowane jest na początek grudnia br. Jednym z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi w/w konkursem. 

Dnia 20 listopada 2014 Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Bolesławcu organizuje spotkanie informacyjne na temat: Rozwój organizacji pozarządowych poprzez uczestnictwo i realizację projektów miękkich z zakresu psychoedukacji i wsparcia psychologicznego. Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów na bezpłatne szkolenie pt. MAM POMYSŁ - CO DALEJ? Przygotowanie  wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zarząd Fundacji Dobrych Działań i Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai zaprasza na IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Ząbkowickiego, które odbędzie się 21 listopada 2014 (godz. 16.00-19.00) w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 24 (Ząbkowicki Ośrodek Kultury – kawiarnia).

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku serdecznie zaprasza na Forum NGO pn. „Działajmy lokalnie i globalnie” - jaką rolę mogą pełnić NGO’sy w lokalnych strategiach rozwoju.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie zaprasza na spotkanie informacyjne pn. Inicjatywa Lokalna - dowiedz się więcej, które odbędzie się 20 listopada 2014r. w Wołowie.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie zaprasza na szkolenie pn. „Rola organizacji pozarządowych w budowaniu strategii rozwoju gminy”, które odbędzie się 12 listopada 2014 w Żmigrodzie.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Głogowie zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Finansowanie działalności i sprawozdawczość organizacji pozarządowych w świetle nowych przepisów". Szkolenie odbędzie się w 12 listopada 2014 w godzinach od 14.00-20.00 w Głogowie przy ul. Perseusza 13.

W dniach 27 oraz 28 października 2014r. Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu zorganizował szkolenie komputerowe dla seniorów.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku zaprasza na dwa spotkania informacyjne pn. Obowiązki "formalno-prawne NGO" oraz "Fundusze sołeckie".

Stowarzyszenie Interclub Femina, które prowadzi Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy serdecznie zaprasza na szkolenie na temat: Debata jako metoda angażowania społeczności lokalnej.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne: Źródła finansowania dla organizacji pozarządowych, podstawy przygotowania wniosku o dofinansowanie.

W związku ze zbliżającym się czasem ogłaszania konkursów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowica Śląskich zaprasza członków, pracowników i wolontariuszy stowarzyszeń i fundacji oraz aktywnych mieszkańców powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego i strzelińskiego na szkolenie dotyczące tworzenia projektów i pisania wniosków.

Fundacja „Merkury” prowadząca  Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPKD) w Wałbrzychu zaprasza Państwa na spotkanie szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom: „Zasady przygotowywania projektów oraz ofert – jak skutecznie pozyskiwać środki publiczne”.

Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie/szkolenie z zakresu: FUNDRAISING – pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych – środki krajowe i zagraniczne, dopasowanie danej oferty do potrzeb indywidualnych klientów.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz Wolontariuszy na szkolenie nt. „Zasady przygotowania imprez lokalnych”.


Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych pt. "NASZ CZAS - wrażliwi, aktywni, przedsiębiorczy", które odbędzie się 14 listopada 2014r. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu zaprasza za bezpłatne szkolenie komputerowe dla aktywnych seniorów. Więcej informacji na plakacie w załączniku.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku zaprasza NGO i grupy nieformalne na szkolenie z obsługi generatora wniosków aplikacyjnych „Wniosek aplikacyjny – krok po kroku część praktyczna”.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradzczy w Ząbkowicach Śląskich w związku ze zbliżającym się czasem ogłaszania konkursów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe zaprasza członków, pracowników i wolontariuszy stowarzyszeń i fundacji oraz aktywnych mieszkańców powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego i strzelińskiego na szkolenie dotyczące tworzenia projektów i pisania wniosków.

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST, wolontariuszy i aktywnych mieszkańców na szkolenie nt. „Metody angażowania społeczeństwa lokalnego".

Fundacja „Merkury” prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPKD) w Wałbrzychu zaprasza Państwa do korzystania z doradztwa przy przygotowywaniu oferty na realizację zadania publicznego ze środków Województwa Dolnośląskiego.  Kilka dni temu informowaliśmy Państwa, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (czyli pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD z 34.505 zł na 88.865 zł. Oznacza to, że do dyspozycji jest kwota aż 54.360 zł, którą należy wykorzystać do końca grudnia 2014r.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO – organizacja prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie, serdecznie zaprasza pracowników, członków oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie na temat pisania wniosków i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne instrumenty współpracy JST z NGO. 

W dniu 18 września 2014 w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli dotyczące pozyskiwania funduszy na działania organizacji oraz organizacja zbiórek publicznych wg. obowiązujących przepisów.

W dniu dzisiejszym upływa termin zgłaszania kandydatów do konkurs Akcja Akacja, Akcja Dąb - Niezwykli Dolnoślązacy! Ostatnia szansa na przesłanie zgłoszeń! Zapraszamy!

Uprzejmie prosimy o podpisywanie się pod petycją przygotowaną przez Sieć SPLOT dotyczącą wyrażenia swojego negatywnego zdania w sprawie pomysłu wprowadzenia przez Rząd wkładu własnego do projektów w wysokości co najmniej 5% dotacji. Zobacz treść petycji.

DPK-D w Bolesławcu organizuje spotkanie nt. obowiązki prawne organizacji przy staraniu się o dofinansowanie ze środków PEFRON, które odbędzie w Bolesławcu w siedzibie klubu Amazonek przy ul. Staroszkolnej 6c.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego kwota środków przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD została zwiększona z 34 505 zł na 88 865 zł.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku zaprasza NGO i grupy nieformalne na szkolenie „Mam pomysł i co dalej?” z tworzenia projektów z elementami fundraisingu.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae zorganizował szkolenie nt. “Zakładanie Stowarzyszeń i Fundacji”, które odbyło się 22 września 2014 roku w Przemkowie w siedzibie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia "Przemko-landia" w godz. 10.00 – 16.00.

Dnia 19 września 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Civis Europae w Lubinie na ulicy Sienkiewicza 5 , które prowadzi Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy odbyło się spotkanie informacyjne pt. “Program Małych Grantów - Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina”.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae przeprowadził 18 września 2014r. spotkanie informacyjne nt. Współpracy lokalnych Organizacji Pozarządowych i zasady współpracy z wolontariuszami.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie i Legnicy, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice zaprasza na spotkanie informacyjne na temat "Wolontariat osób starszych".

W dniu 11 września 2014 w kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyło się spotkanie informacyjne nt. współpracy NGO z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz możliwości pozyskania małych grantów z projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw” dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Bolesławcu organizuje spotkanie dot. nawiązywanie partnerskiej międzysektorowej współpracy NGO w zakresie rozwoju turystyki. Serdecznie zapraszamy!

Dolnoślaski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. Dolnośląski Funduszu Małych Inicjatyw, które odbędzie się w dni 24 września 2014r. o godz. 12.30 w Wołowie, ul. Panieńska 4 (OSiR basen).

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz Wolontariuszy na spotkanie Informacyjne, które odbędzie się 1 X 2014 r. o godz. 1515 w DPKD w Górze, ul. Podwale 24.

Dnia 4 września odbyło się w Jeleniej Górze spotkanie informacyjne na który przedstawione zostały zagadnienia związane z pozyskiwaniem funduszy na działania organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, JST, Wolontariuszy i Aktywnych Mieszkańców na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 30 września 2014 r. o godz. 16:00 w Górze przy ul. Podwale 24.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie/Legnicy zaprasza na II Głogowskie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 21 września 2014r w Głogowie (Rynek, plac przed Ratuszem).

W związku z ogłoszeniem pierwszego naboru wniosków o mikrodotacje,  finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie  Inicjatyw Obywatelskich i Fundację "Wrzosowa Kraina" zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych na spotkanie informacyjne na którym przybliżymy Państwu proces składania wniosków na realizację inicjatywy lokalnej i chętnie odpowiemy na wszystkie  Państwa pytania.

Stowarzyszenie Civis Europae prowadzące Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie zaprasza dnia 18 września  2014, o godz. 18.00 na spotkanie informacyjne pn „Współpraca lokalnych NGO, zasady współpracy z wolontariuszami, umowy wolontariackie, odpowiedzialność partnerów – podział obowiązków”.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na spotkanie informacyjne dot. pozyskiwania funduszy na działania organizacji pozarządowych oraz organizacji zbiórek publicznych wg. nowych przepisów. Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno Doradczy w Wołowie zaprasza na spotkanie informacyjne dot. konsultowanie Programu Współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Lubinie zaprasza na szkolenie: "Zakładanie stowarzyszeń i fundacji - podstawy prawne". Szkolenie odbędzie się w dniu 22 września 2014r w godzinach 10.00-16.00 w Przemkowie, ul. Rentowa 3.

Fundacja „Merkury” prowadząca  Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPKD) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „ Finansowanie NGO”. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. o godz. 18 w Centrum Aktywności Społecznej KARMEL ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze zaprasza na szkolenie pn. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Dolnoślaskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Szkolenie odbędzie się w dniu 17 września 2014r. w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.

Konkurs przeznaczony jest dla aktywnych Dolnoślązaków zarówno kobiet jak i mężczyzn, działających na rzecz innych osób oraz swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem budują lepsze jutro. Jeżeli znasz kogoś wyjątkowego nie czekaj i zgłoś kandydaturę do naszego konkursu!

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje cykl 9 szkoleń pn. „Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które się odbędą pod hasłem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacjach pozarządowych współpracującychz wolontariuszami”

Co zrobić by lepiej nam się współpracowało z samorządem lokalnym, organizacją pozarządową? Jak  poprawić wizerunek współpracy? Co czyni współpracę efektywniejszą i przyjemniejszą? Na jakich płaszczyznach możemy współpracować? Na te i inne pytania mogą Państwo poznać odpowiedź podczas szkolenia. Zapraszamy!

Dolnoślaski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu zaprasza na spotkanie informacjne pn. Pozyskiwania środki na działalność NGO. Spotkanie odbędzie się 11 września 2014 w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie zaprasza na spotkanie informacyjne nt.  współpracy NGO z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz możliwości pozyskania małych grantów z projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw”.

13 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje założeń dotyczących współfinansowania krajowego dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych. W dniu 1 września Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała swoje uwagi i rekomendacje do przedłożonych w założeniach propozycji Ministerstwa.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pn. Pozyskiwanie funduszy na działania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Fundacja „Merkury” prowadząca  Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPKD) w Wałbrzychu zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone następującym zagadnieniom: nowe zasady organizacji, prowadzenia i rozliczania zbiórek publicznych obowiązujące od 18 lipca 2014r.  oraz możliwości uzyskania przez organizację pozarządową, grupę samopomocową lub grupę nieformalną  mikrograntu w wysokości do 5000 zł na realizację inicjatywy lokalnej w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw” – PO FIO.  

I realizujemy projekt. Partnerstwo naszych dwóch organizacji tj. Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaowocowało wspólnym przedsięwzięciem. Jest ono skierowane do młodzieży z województwa dolnośląskiego a także przedstawicieli samorządu i kandydatów na samorządowe stanowiska. Poprzez projekt chcielibyśmy wzmocnić postawy obywatelskie młodzieży a także przekonać dorosłych, żeby, tak jak my, postawili na młodzież, uznając ją za równorzędnego partnera w dyskusji. Kulminacją projektu będzie seria debat przedwyborczych w kilku miastach na Dolnym Śląsku. Debaty zorganizuje, rzecz jasna, młodzież, przygotowana do tego przez trenerów z organizacji pozarządowych prowadzących Lokalne Inkubatory NGO. 

Chcesz nauczyć się promować swoją organizację w internecie i poznać zasady przygotowywania profesjonalnych i skutecznych tekstów reklamowych? Zapraszamy więc serdecznie  do udziału w bezpłatnym dwudniowym warsztacie pn. „COPYWRITING & CONTENT MARKETING”.

Program powstał z inicjatywy Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacji Dom Pokoju, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa i Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem tej inicjatywy jest kształtowanie demokratycznej przestrzeni współpracy i partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Kancelaria Prezydenta RP  przekazała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach w Wałbrzychu i Wrocławiu pojawiło się 18 postulatów dotyczących zmian w konsultowanym projekcie oraz szersze, dotyczące generalnych zmian przepisów dla NGO.

Punkt Konsultacynno-Doradczy w Wałbrzychu w dniu jutrzejszym będzie czynny do godziny 16:00. Dużur popołudniowy w którym Punkt czynny jest do godziny 18 zostanie odpracowany 13 sierpnia 2014r. Serdecznie zaparszamy!

Szanowni Dolnośląscy Społecznicy! W dniach 14-15 września 2014 w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Jest to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata. Pierwszy OFIP miał miejsce w 1996 roku i przez 6 edycji był organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz FIP. Od 2014 roku jego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to koncepcja szerokiego wsparcia dla organizacji pozarządowych, która jest realizowana przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie TRATWA.  W tym roku Sieć rozpoczęła swoją pracę w marcu, a w jej skład wchodzi 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych, których doradcy niezmiennie oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) uprzejmie informuje, że oferty konkursowe w naborze VI (ostatnim) na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie będą przyjmowane do dnia  28 lipca 2014 r. do godz. 16.00. 

Od 7 lipca trwają konsultacje projektu zmian do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Do 10 sierpnia br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do Kancelarii Prezydenta RP. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane postulaty przez środowisko organizacji pozarządowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wałbrzyskich stowarzyszeń oraz podkreślając niewątpliwie istotny wpływ ustawy Prawo o stowarzyszeniach Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzony przez Fundację "Merkury" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 lipca 2014 r., w godz. 16.00-19.00, w Międzynarodowym Centrum Socjalnym i Młodzieży Fundacji "Merkury" przy ul. Beethovena 10 w Wałbrzychu.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze zaprasza na szkolenie: Podstawy księgowości i obowiązku formalno-prawne organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 lipca 2014r w godzinach 09.00-16.00 w Książnicy Karkonoskiej (sala warsztatowa) ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze.

Z urodzinami różnie bywa, jedne mijają niepostrzeżenie, inne świętujemy skromnie, są i takie, których zdaje się nie można pominąć. My skończyliśmy dziesięć lat i postanowiliśmy te nasze dziesiąte urodziny spędzić wspólnie z naszymi organizacjami członkowskimi oraz osobami, które zechciały być z nami w tym dniu.

Dnia 24 czerwca 2014 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu bolesławieckiego pn." Integracja i budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi". Celem szkolenia było nabywanie wiedzy w zakresie partnerskiej współpracy, pokazanie możliwości rozwoju NGO poprzez partnerstwo i współpracę, wymianę zasobów i realizację wspólnych działań. 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza prezesów, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do udziału w „Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2014 r. w Legnicy w sali konferencyjnej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego" przy ul. Złotoryjskiej 87.

Notatka ze spotkania informacyjno-dyskusyjnego przedstawicieli NGO i aktywnych obywateli na temat „prawidłowego funkcjonowania organizacji w zakresie polityki rachunkowości, finansów, rozliczeń podatkowych, rozrachunków publiczno prawnych, rozliczanie dotacji/projektów”.

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod  do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa. 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza prezesów, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do udziału w „Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. we Wrocławiu w Sektorze 3, przy ul. Legnickiej 65.

Dnia 13 czerwca lokalne NGO z Bolesławca uczyły się pisać projekty i wypełniać wnioski o dotacje. Szkolenie zorganizowane zostało przez DPK.-D w Bolesławcu w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym.

W dniu 30 maja przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu bolesławieckiego uczestniczyli w szkoleniu „Podejmowanie decyzji w zespole i motywowanie innych do działania społecznego”.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie w dniu 29 maja 2014 zorganizował spotkanie informacyjne pt „Zbiórki Publiczne - nowelizacja ustawy”. W spotkaniu uczestniczyło  6 osób z pięciu organizacji lubińskich.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Bolesławcu, działający przy Bolesławieckim Towarzystwie Gospodarczym w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego organizuje bezpłatne szkolenie pn. Integracja i budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt: "Finanse w organizacjach pozarządowych", które odbędzie sie dnia 11 czerwca od godz. 10:00 w siedzibie Punktu w Lubinie przy ul. Sienkiewicza 5.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza wszystkiego dolnośląskie organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w konkursach.

Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowicach Śl. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnym doradztwie  prawno-księgowym w dniu 06.06.2014 r.(piątek) godzina 15:00 w Punkcie DPK-D Ząbkowice Śl. ul. rynek 24 (ZOK II piętro).

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. "Jak pozyskać status organizacji pożytku publicznego", które odbędzie się 3 czerwca 2014r. w Publicznym Gimnazju w Cieszkowie o godzinie 15:00. Zapraszamy!

W dniu Super mocy społecznicy-wystawcy uwijali się jak w ukropie. Każdy – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, lokalne grupy działania– starał się, aby jego stoisko przyciągało uwagę odwiedzających.

W Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Górze w dniu 27 maja 2014 o godz. 17.00 odbyło się spotkanie informacyjno-dyskusyjne pt. „Wolontariat w organizacji, współpraca wolontariuszy z NGO w działaniach lokalnych na terenie Powiatu Górowskiego w roku 2014”.

W dniu 15 maja 2014 w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczych w Górze odbyło się szkolenie dla przedstawicieli NGO pn. „Z partycypacją publiczną na ty - aktywne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych polityk publicznych”. Szkolenie poprowadziła dr Agata Bulicz.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO i aktywnych obywateli na spotkanie informacyjno - dyskusyjne pn. Prawidłowe funkcjonowanie organizacji w zakresie polityki rachunkowości, finansów i rachunkowości, rozliczeń podatkowych, rozrachunków publiczno-prawnych, rozliczanie dotacji/projektów.

DZIEŃ SPOŁECZNEJ SUPER MOCY był niezwykły! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami już po raz trzeci zaprosiła mieszkańców Dolnego Śląska na wspólne świętowanie w dniu super mocy.

W dniu 21 maja 2014 w kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyło się spotkanie informacyjne nt. działań związanych z inicjatywą lokalną na terenie Gminy Żmigród oraz funduszem partycypacyjnym. 

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym i wystawiającym się organizacjom, wolontariuszom, gościom, sponsorom, partnerom, współorganizatorom, a przede wszystkim tysiącom odwiedzających z Wrocławia i Dolnego Śląska.

W dniu 19 maja 2014r. w sali Starostwa Powiatowego w Trzebnicy odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych nt. Roli III sektora w rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy zaprasza na spotkanie informacyjne pt. Zbiórki publiczne - nowelizacja ustawy, które odbędzie się 29 maja 2014r. w Lubinie. 

Dnia 16 maja 2014  Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie zorganizował dwugodzinne spotkanie informacyjne pn. Czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać?

16 maja 2014 w Bolesławcu odbyło się IV Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Inicjatywa zorganizowana była przez Dolnośląski Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Bolesławcu, który funkcjonuje w Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. IV Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych skierowane było do aktywnych liderów i przedstawicieli organizacji z powiatu bolesławieckiego. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Bolesławieckiego i Prezydent miasta Bolesławiec.

W Telewizja Lokalnej w Bolesławcu w wydarzeniach ukazał się obszerny materiał filmowy na temat funkcjonowania w mieście Dolnoślaskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego. Zapraszamy do obejrzenia! 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze działający przy Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO i wolontariuszy na spotkanie informacyjne pt. Wolontariat w organizacji – współpraca wolontariuszy z  NGO w działaniach lokalnych na terenie Powiatu Górowskiego w roku 2014 roku.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Oleśnicy prowadzony przez Fundację Świat z Uśmiechem serdecznie zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych powiatów oleśnickiego i oławskiego pod tytułem: „Jak oswoić wolontariusza?”.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jeleniej Górze zaprasza na szkolenie: Podstawy księgowości i obowiązki formalno-prawne organizacji pozarządowychSzkolenie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014r w godzinach 09.00-16.00, Książnica Karkonoska (sala warsztatowa) ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze.

Fundacja "Jagniątków" wspólnie z partnerami Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Urzędem Miasta Jelenia Góra zaprasza na I Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych. Plac Ratuszowy - 14.06.2014r. Start o godz. 10.00.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Zgorzelcu serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne nt. rocznego programu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Spotkanie odbędzie się 27 maja o godz. 16:00 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury przy ul. II AWP 1 w Bogatyni.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Zgorzelcu serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne warsztaty nt. zasad pracy z wolontariuszem w organizacji.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmirodzie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne nt. działań związanych z inicjatywą lokalną na terenie Gminy Żmigród oraz funduszem partycypacyjnym, które odbędzie się w dniu 21.05.2014 roku o godzinie 11.00 w kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne nt. ”Roli III sektora w rozwoju innowacyjnej gospodarki”, które odbędzie się 19.05.2014 roku o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1. 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 15 maja 2014r. w Górze pn. "Z partycypacją publiczną na ty – aktywne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych polityk publicznych".

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych w Bolesławcu, działający przy Bolesławieckim Towarzystwie Gospodarczym w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, zaprasza  mieszkańców powiatu Bolesławieckiego - przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup i liderów odnowy wsi z terenu Powiatu Bolesławieckiego na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 30 maja 2014r. pn. "Podejmowanie decyzji w zespole i motywowanie innych do działania społecznego"

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na spotkanie informacyjne na którym będą poruszane tematy dot. zakładania oraz obowiązków formalno-prawnych funkcjonowania stowarzyszeń.

W dniu 29 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne nt. możliwości powołania rady pożytku publicznego i rady senioralnej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie senioralnych organizacji pożytku publicznego, aktywni obywatele oraz Wiceburmistrz Zdzisław Średniawski. Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Wiewióra.

16 maja 2014 w Bolesławcu o godz. 14.00, już po raz IV odbędzie się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Inicjatywa ta organizowana jest w ramach działalności Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Bolesławcu przy Bolesławieckim Towarzystwie Gospodarczym, funkcjonującego w Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. IV Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych skierowane jest do aktywnych liderów i przedstawicieli organizacji zlokalizowanych i obejmujących swoją działalnością powiat bolesławiecki. Wydarzenie to objął patronatem Starosta Bolesławiecki i Prezydent miasta Bolesławiec.

Komisja Europejska oraz Parlament Europejski Biuro Informacyjne we Wrocławiu zapraszają 9 maja 2014 na Dzień Europy we Wrocławiu!

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Wołowie zaprasza  w dniu 28.04.2014 (poniedziałek) na spotkanie informacyjne na temat "Sporządzania sprawozdania z realizacji  zadania publicznego".

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek oraz Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowicach Śląskich zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji Programu Strategii Rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2020r. Spotkanie odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2014 (piątek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja „Merkury” – prowadzące w partnerstwie Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu i Wrocławiu – zapraszają 30 kwietnia na na spotkanie, podczas którego zebrane zostaną propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych. Spotkanie poprowadzi Cezary Miżejewski.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne nt. możliwości powołania rady pożytku publicznego oraz rady senioralnej, kóre odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 o godzinie 11:00 w kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie.

Debata Wygrany – Wygrany, która odbyła się pod koniec marca we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, była drugim spotkaniem poświęconym społecznie odpowiedzialnemu biznesowi. Pierwsze odbyło się podczas ubiegłorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, które w konsekwencji skłoniło organizatorów do kontynuowania idei międzysektorowych spotkań.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa Dolnośląskiego na dwudniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”, które odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2014r. w Jeleniej Górze. Celem szkolenie jest wzmocnienie uczestników konsultacji i zwiększenie wiedzy i kompetencji społecznych z zakresu wykorzystywania aktywnych narzędzi konsultacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy z Centrum Kultury w Kamiennej Górze, Centrum Kultury MUZA w Lubinie, Świdnickim Ośrodkiem Kultury w Świdnicy, Wołowskim Ośrodkiem Kultury w Wołowie zapraszają do udziału w III Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnospraawnych GeleriON 2014r.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej w latach 2012–2013 roku.

W niedzielę 25. maja 2014r. wrocławska Pergola i Wrocławskie Centrum Kongresowe Hali Stulecia już po raz trzeci staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.

W marcu 2014r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z partnerem Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA rozpoczęła realizację projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego.

Miło nam poinformować, iż Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

1 [2]
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org