Poszukiwana osoba na stanowisko doradcy/doradczyni we Wrocławiu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Dyplom lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej, funduszy strukturalnych, rozwoju zasobów ludzkich
 • Dodatkowe wykształcenie (np. certyfikaty, zaświadczenia) oraz inne uprawnienia istotne przy realizowaniu projektów związanych z rozwojem ekonomii społecznej
 • Min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 lata w świadczeniu usług doradczych w obszarze ekonomii społecznej
 • Wiedza z zakresu aspektów formalno-prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej [w tym zakładanie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, działalność gospodarcza, prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, tworzenie biznesplanów, planowanie strategiczne, źródła finansowania działalności podmiotów (pomoc przy pisaniu wniosków o dofinasowanie)]
 • Umiejętności koordynowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich
 • Umiejętność pracy w zespole i kontakt z klientami
 • Wysokie umiejętności organizacji pracy własnej

Dodatkowo

 • Komunikatywność, rzetelność, skrupulatność, kreatywność, dyspozycyjność
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Open Office, Internet)
 • Prawo jazdy kat B

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Współrealizację projektu w zakresie wspierania ekonomii społecznej.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie swojego CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji) do 15 marca 2013r. na adres mailowy maria.mika@dfop.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. CV powinno być opatrzone czytelnie podpisanym oświadczeniem następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).”

Kontakt:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319, 53-661 Wrocław, tel. 71 793 23 24, www.dfop.org.pl

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org