Ustawa o spółdzielniach socjalnych - wspólnie wypracujmy propozycje zmian

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z powyższym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja „Merkury” – prowadzące w partnerstwie Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu i Wrocławiu – zapraszają 30 kwietnia na na spotkanie, podczas którego zebrane zostaną propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych. Spotkanie poprowadzi Cezary Miżejewski.

Podczas spotkania zostaną wypracowane i zebrane propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także propozycje ujednolicenia przepisów i aktów wykonawczych dotyczących udzielania wsparcia przez PUP osobom zakładającym spółdzielnie lub przystępującym do spółdzielni, tak aby wszystkie dokumenty były ze sobą spójne.

Spotkanie poprowadzi Pan Cezary Miżejewski – ekspert i wieloletni pracownik w resorcie pracy. Obecnie spółdzielca, współautor m.in. ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Obecność na spotkaniu przedstawicieli spółdzielni socjalnych, powiatowych urzędów pracy, a także podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej przyczyni się do zaproponowania rozwiązań korzystnie wpływających na funkcjonowanie spółdzielni, zmniejszających bariery urzędnicze czy poprawiających system wsparcia.

Spotkanie może również okazać się próbą zniesienia obowiązków, które dla spółdzielni z niewielkim potencjałem finansowym są sporym obciążeniem, a także ujednolicenia przepisów i aktów wykonawczych dotyczących udzielania wsparcia przez PUP osobom zakładającym spółdzielnie lub przystępujących do spółdzielni.

Wszystkie Państwa uwagi zostaną zaprotokołowane i przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jako propozycje środowiska spółdzielni socjalnych, powiatowych urzędów pracy i organizacji wspierających rozwój ekonomii społecznej z Dolnego Śląska oraz województwa lubuskiego i opolskiego.

Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia w godzinach 11:00-15:00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu (wjazd od ulicy Wejherowskiej).

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 25 kwietnia 2014r. na adres mailowy: zgloszenia@merkury.org.pl lub faksem na nr: 74 666 22 01.

Wyrażamy nadzieję, iż pomimo przed weekendowego terminu spotkania, zechcecie Państwo uczestniczyć w nim dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w zakresie dotychczasowego funkcjonowania ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także propozycjami jej zmian, aby była bardziej skuteczną i prostszą w realizacji formą aktywizacji rynku pracy.

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org