Powołanie rady senioralnej w Gminie Żmigród już niedługo... [Notatka po spotkaniu informacyjnym]

W dniu 29 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne nt. możliwości powołania rady pożytku publicznego i rady senioralnej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie senioralnych organizacji pożytku publicznego, aktywni obywatele oraz Wiceburmistrz Zdzisław Średniawski. Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Wiewióra.

Na spotkaniu został omówiony cel powołania rady seniorów oraz przedstawione zostały informacje na temat funkcjonujących już rad. W dyskusji zastanawialiśmy się z ilu osób powinna składać się taka komisja, ile członków reprezentowałoby tereny wiejskie a ile  miejskie. W wyniku dyskusji ustalono że rada składałaby się z 9 lub 11 członków w tym 3,4 osoby reprezentowałyby środowisko wiejskie. 

Został powołany zespół roboczy w składzie: Teresa Drąg, Janina Gall, Bożena Kilian, który zajmie się pracami nad powołaniem Rady Senioralnej. 

Grupa robocza ustaliła termin kolejnego spotkania – 20 maja o  godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie. Termin wyborów do Rady Senioralnej planowany jest jesienią tego roku. 

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie.

Marta Lewandowska
Doradca w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Żmigrodzie


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org