Szkolenie: Podejmowanie decyzji w zespole i motywowanie innych do działania społecznego [Bolesławiec, 30.05.2014]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych w Bolesławcu, działający przy Bolesławieckim Towarzystwie Gospodarczym w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, zaprasza  mieszkańców powiatu Bolesławieckiego  - przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup i liderów odnowy wsi z terenu Powiatu Bolesławieckiego na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 30 maja 2014r. pn. "Podejmowanie decyzji w zespole i motywowanie innych do działania społecznego"

Szkolenie odbędzie się w Bolesławieckim Towarzystwie Gospodarczym (Bolesławiec, Bankowa 6d).  Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, gorące i zimne napoje, wykwalifikowaną kadrę trenerską, zaświadczenia. 

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty związane z dojazdem. Szkolenie finansowane jest w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego realizowanej przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i Centrum Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”.

Osoby, które się zgłoszą zdobędą komplementarną wiedzę i umiejętności na temat współpracy w zespole, kolektywnego podejmowania decyzji i motywowania innych do działania. Spośród kandydatów utworzymy 12 osobową grupę. 

Aby wziąć udział w szkoleniu kandydat powinien przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: dpkd.boleslawiec@gmail.com, lub faxem pod nr: 75 732 25 40 lub osobiście w BTG. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu 75 732 25 40 lub 693 411 626 ZAPRASZAMY

PROGRAM SZKOLENIA:

  • zespół w działaniu
  • komunikacja w zespole
  • kolektywne i nie kolektywne podejmowanie decyzji
  • metody rozwiązywania problemów w grupie
  • motywacja jako wymiana doświadczeń i zasobów
  • czynniki motywacji w grupie
  • lider – klucz do zmotywowanego zespołu 

PROWADZĄCA: Edyta Rząsa – trener, doradca NGO.

Załącznik:

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org