Roli III sektora w rozwoju innowacyjnej gospodarki [notatka po spotkaniu informacyjnym]

W dniu 19 maja 2014 w sali Starostwa Powiatowego w Trzebnicy odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych nt. Roli III sektora w rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W zebraniu uczestniczył Starosta Powiatu Trzebnickiego Robert Adach oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łukasz Szymczak. Celem spotkania była dyskusja nad ukierunkowaniem na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczeństwa.

Zaplanowano powstanie czterech inkubatorów przedsiębiorczości: w Trzebnicy, Żmigrodzie, Obornikach Śląskich oraz Prusicach a także stworzenie klastra i wykorzystanie strefy ekonomicznej. Podczas spotkania nie zabrakło dyskusji nad rolą organizacji pozarządowych w tym przedsięwzięciu. 

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie. 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org