Szkolenie: Z partycypacją publiczną na ty – aktywne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych polityk publicznych [notatka po szkoleniu]

W dniu 15 maja 2014 w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczych w Górze odbyło się szkolenie dla przedstawicieli NGO pn. „Z partycypacją publiczną na ty – aktywne formy uczestnictwa obywateli w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych polityk publicznych”. Szkolenie poprowadziła dr Agata Bulicz.

Szkolenie zaczęło się od przedstawienia celów i programu szkolenia. Prowadząca przekazała uczestnikom podstawowe informacje z zakresu partycypacji publicznej. Uczestnicy wzięli również udział w zajęciu praktycznym, które miało na celu lepsze poznanie pozostałych osób biorących udział w szkoleniu.

Następnie prowadząca szkolenia przekazała informacje dotyczące możliwych form angażowania obywateli i NGO w proces tworzenia lokalnych polityk publicznych. Po krótkiej przerwie uczestnicy wzięli udział w kilku innych, ciekawych ćwiczeniach praktycznych. W dalszej części spotkania dr Agata Bulicz opowiedziała dlaczego warto zapraszać partnerów społecznych do wspólnej pracy nad dokumentami planistycznymi i strategicznymi oraz przedstawiła korzyści z partycypacji w realizacji zadań publicznych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się również jak zaplanować proces tworzenia dokumentu z udziałem strony społecznej, od czego zacząć, jakie etapy musimy uwzględnić opracowując np. program współpracy z organizacjami pozarządowymi lub strategię rozwiązywania problemów dla naszej gminy oraz powiatu. Pod koniec szkolenia uczestnicy dowiedzieli się czym są konsultacje społeczne i dlaczego warto z nich korzystać a także jaką rolę w procesie konsultacji społecznych mają organizacje pozarządowe. 

Szkolenie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń uczestnictwa wszystkim obecnym. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org