Wolontariat w organizacji, współpraca wolontariuszy z NGO w działaniach lokalnych na terenie Powiatu Górowskiego w roku 2014 [notatka po spotkaniu informacyjnym]

W Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Górze w dniu 27 maja 2014 o godz. 17.00 odbyło się spotkanie informacyjno-dyskusyjne pt. „Wolontariat w organizacji, współpraca wolontariuszy z NGO w działaniach lokalnych na terenie Powiatu Górowskiego w roku 2014”.

Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Wiśniewska – doradca w Dolnośląskim Punkcie Doradczo-Konsultacyjnym. W spotkaniu udział wzięli wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, koordynator projektu „Aby istnieć, trzeba działać” Pani Magdalena Mielczarek oraz opiekunowie szkolnych klubów wolontariatu. 


Po przywitaniu zebranych gości oraz zapoznaniu z celami spotkania, przedstawiciele organizacji  pozarządowych, z którymi wolontariusze w przyszłości będą współpracować, określili swoje oczekiwania i zamierzenia wobec wolontariuszy. Prowadząca zapoznała wolontariuszy z planem organizacji imprez lokalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe w miesiącach  czerwiec, lipiec i sierpień 2014 r. Obecni na spotkaniu przedstawiciele NGO opowiedzieli o swoich imprezach i przedstawili oczekiwania pomocy przy organizacji poszczególnych imprez. Pani Krystyna Wiśniewska przedstawiła prośby zgłoszone przez inne organizacje pozarządowe. Wolontariusze chętnie zadeklarowali udział w działaniach organizacji wpisując się na listę poszczególnych imprez organizowanych w powiecie górowskim. Na końcu spotkania każdy z wolontariuszy został przypisany do pomocy w realizacji działań w wybranej organizacji pozarządowej.Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org