Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: Nowe konkursy dla NGO

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza wszystkiego dolnośląskie organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w następujących konkursach:

  1. Wkłady własne - szczegóły.
  2. Działania obywatelskie: równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim, wolontariat, edukacja obywatelska - szczegóły.

Termin składania ofert w V naborze upływa w dniu 10 czerwca 2014r. o godzinie 16.00.

Więcej informacji.

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org