W Lubinie rozmawiano o zbiórkach publicznych [notatka po spotkaniu informacyjnym]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie dnia 29 maja 2014 zorganizował spotkanie informacyjne pt „Zbiórki Publiczne - nowelizacja ustawy”. W spotkaniu uczestniczyło  6 osób z pięciu organizacji lubińskich.

W programie omówiliśmy następujące zagadnienia:

  • Co to jest zbiórka publiczna.
  • Na jaki cel organizować można zbiórki publiczne.
  • Kto  może  być organizatorem zbiórki.
  • Zasady organizacji i  przeprowadzania zbiórek.
  • Przygotowywanie sprawozdania ze zbiórek .
  • Odpowiedzialność karna za organizacje zbiórek bez wymaganych zezwoleń.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org