Podejmowanie decyzji w zespole i motywowanie innych do działania społecznego [notatka po szkoleniu]

W dniu 30 maja przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu bolesławieckiego uczestniczyli w szkoleniu „Podejmowanie decyzji w zespole i motywowanie innych do działania społecznego”.

Warsztaty poprowadziła trenerka Edyta Rząsa. Grupa 11 osób uczyła się od siebie nawzajem o kolektywnym i niekolektywnym podejmowaniu decyzji, rozpoznając swoje mankamenty i mocne strony w kierowaniu zespołem pod względem  w/w aspektów.

Atmosfera szkolenia przebiegała na zasadzie warsztatu opartego o  gry symulacyjne, burze mózgów, dyskusje i know-haw. Szkolenie zorganizował DPK-D w Bolesławcu. Uczestnicy na koniec otrzymali certyfikaty. Warsztaty sfinansowane zostały ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org