Konsultacje Społeczne, a co to takiego? [artykuł]

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod  do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa. 

Tematów do konsultacji społecznych może być wiele np. szkoła, czy też jej brak, świetlica, która jest czynna raz w tygodniu, a w pozostałe dni dzieci nie mają się gdzie podziać, profilaktyka, edukacja itp. Rozbieżność spraw, które możemy konsultować jest naprawdę bardzo szeroka! 

Celem konsultacji jest wspomaganie współpracy pomiędzy władzą, mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami, aby zwiększać potencjał drzemiący w społecznościach lokalnych. Często łatwiej jest znaleźć rozwiązanie problemu, wyjście z trudnej sytuacji gdy jest nas więcej, gdy możemy wyrazić swoje zdanie. Zaangażowanie stron daje możliwości, zgodnie z znanym powiedzeniem: „co dwie głowy to nie jedna.” 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkim zaangażowanym 

w konsultacje społeczne stronom zaprasza do udziału w projekcie „Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych” W ramach projektu nasz ekspert ds. konsultacji społecznych przeprowadzi szkolenia dotyczące aktywnych narzędzi i technik konsultacji społecznych oraz budowania pozytywnego postrzegania się partnerów oraz wsparcie eksperckie z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych. 

Projekt realizowany jest w oparciu o „Siedem Zasad Konsultacji”, które  są częścią Kodeksu Konsultacji, opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

Zasady opisują najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki ich stosowania:

1. DOBRA WIARA

Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

2. POWSZECHNOŚĆ

Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

3. PRZEJRZYSTOŚĆ

Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

4. RESPONSYWNOŚĆ

Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

5. KOORDYNACJA

Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ

Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO

Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Konsultacje społeczne są kluczem do wypracowania skuteczniejszych rozwiązań, wspólnych stanowisk. Angażując i animując,  wzmacniamy aktywność obywatelską oraz budujemy wzajemne zaufanie.

KONTAKT:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
pl. Solidarności 1-3-5, pok. 319, 53-661 Wrocław
tel./faks 71 793 23 24
Maria Lewandowska- Mika – Kierownik projektu, maria.mika@dfop.org.pl
Katarzyna Ciróg – koordynator ds. planowania i wdrażania konsultacji, katarzyna.cirog@dfop.org.pl
www.dfop.org.pl

 

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org