Notatka po spotkaniu informacyjnym w Górze [11.06.2014]

W dniu 11 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie informacyjny, które prowadziła Pani Krystyna Wiśniewska doradca ds. funduszy w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Górze.W spotkaniu udział wzięło 7 osób. Pani Krystyna Wiśniewska przedstawiła ogólne zasady rachunkowości, które obowiązują organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje itp.,)

W spotkaniu udział wzięła Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze, która zabierając głos przedstawiła jak ważne są sprawy finansowe w organizacji, jak szczególną uwagę należy zwracać na rozliczanie zwłaszcza projektów dofinansowanych ze środków funduszy europejskich.

W spotkaniu wzięły udział osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie rachunkowości w organizacji, oraz osoby, które z zagadnieniami finansów spotykają się po raz pierwszy ponieważ dopiero przyjęły obowiązki osób prowadzących finanse w swoich organizacjach.

Po przedstawieniu przez prowadzącą ogólnych zasad rachunkowości. Osoby biorące udział w spotkaniu zadawały sprecyzowane pytania, które były konsultowane i sporządzono karty konsultacji.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org