Konkurs na wkłady własne dla NGO – ostatni nabór

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) uprzejmie informuje, że oferty konkursowe w naborze VI (ostatnim) na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie będą przyjmowane do dnia 28 lipca 2014 r. do godz. 16.00. 

Oferty proszę składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Ul. Ostrowskiego 7 (sektor F, pok. 208, I piętro)
53-238 Wrocław

Ogłoszenie konkursowe pod linkiem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-wkladow-wlasnych-organ-6/

 


<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org