II Głogowskie Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych [Głogów, 21 września 2014]

II Głogowskie Forum Organizacji Pozarządowych to inicjatywa Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Głogowie prowadzonego przez Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Forum organizowane jest przy współpracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu głogowskiego, do liderów lokalnych oraz do władz samorządowych.

II Głogowskie  Forum Organizacji Pozarządowych odbywa się pod patronatem:

  • Prezydenta Miasta Głogowa Jana Zubowskiego
  • Starosty Powiatu Głogowskiego Rafaela Rokaszewicza

Tematem tegorocznego Forum jest „Aktywność obywatelska mieszkańców powiatu głogowskiego”.

Podczas Forum przedstawiciele środowiska pozarządowego i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego dyskutować będą o możliwościach zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy obywatelskie.

ZAPRASZAMY!

DOLNOŚLĄSKI PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY                                                             
Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych 
ul. Perseusza 13
67-200
tel./fax: 076 8321 804

PROGRAM FORUM:

12.00-12.30 Otwarcie Forum przez Prezydenta Miasta oraz Starostę Powiatu Głogowskiego
12.30-14.00  Prezentacja działań organizacji: pokazy, prelekcje, zabawy, działania animujące – część 1
14.00- 15.30 Debata pod tytułem „Można wziąć sprawy w swoje ręce” z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Ekspert: Anna Lechowska- Prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
15.30-16.00 Prezentacja działań organizacji: pokazy, prelekcje, zabawy, działania animujące – część 2

W ramach forum przewidziano nieodpłatny poczęstunek dla wszystkich uczestników.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org