Spotkanie informacyjne - Nawiązanie partnerskiej międzysektorowej współpracy NGO w zakresie turystyki [Bolesławiec, 24 września 2014]

DPK-D w Bolesławcu organizuje spotkanie informacyjne

Temat: Nawiązywanie partnerskiej międzysektorowej współpracy NGO  w zakresie rozwoju turystyki 

Kiedy: 24 września 2014 godz. 19.00 

Miejsce: GOSPODA KRUSZYNA Świerkowa 2, Kruszyn, 59-700 BOLESŁAWIEC  

Prowadząca: Angelika Jaśkiewicz

Celem spotkania jest rozmowa organizacji pozarządowych z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego na temat wypracowywania planu i wdrażania ustalonych  działań  w celu rozwoju turystyki w powiecie bolesławieckim. Spotkanie otwiera nawiązanie współpracy międzysektorowej właśnie w tym zakresie.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 530 500 481.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org