Notatka po spotkaniu informacyjnym w Żmigrodzie

W dniu 11 września 2014 w kawiarni Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyło się spotkanie informacyjne nt. współpracy NGO z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz nt. możliwości pozyskania małych grantów z projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw” dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, kierownik ref. oświaty oraz organizacje pozarządowe.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia przedstawicieli Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych nt. możliwości pozyskania środków finansowych z „Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw”.

Kolejnym punktem spotkania były rodzaje współpracy NGO z JST, które przedstawił Andrzej Wiewióra, nt. współpracy wypowiedziała się również kierowniczka referatu oświaty Janina Pastwik.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, podczas której zrodził się pomysł organizacji obchodów święta 11 listopada w nowej formie podsunięty przez Burmistrza Gminy Żmigród. 

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Żmigrodzie.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org