Notatka po spotkaniu informacyjnym w Ścinawie

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae przeprowadził 18 września 2014r. spotkanie informacyjne nt. Współpracy lokalnych Organizacji Pozarządowych i zasady współpracy z wolontariuszami.

Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie, trwało od godz. 18.00 do 19.30.  

Zostały omówione następujące zagadnienia:

  • czym jest partnerstwo lokalne ?
  • czy inicjatywy lokalne powinny znaleźć się w programie współpracy?
  • wspólne określenie celów i planów działania, zasady udziału wolontariuszy w akcjach społecznych (prawa i obowiązki)

W spotkaniu wzięło udział 7 osób, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia “Równe Szanse”, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

Efektem spotkania informacyjnego było podpisanie deklaracji o współpracy i zaangażowanie lokalnych wolontariuszy do organizacji Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 20 października w Ścinawie.


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org