Notatka po spotkaniu informacyjnym w Lubinie

Dnia 19 września 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Civis Europae w Lubinie na ulicy Sienkiewicza 5 , które prowadzi Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy odbyło się spotkanie informacyjne pt. “Program Małych Grantów - Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina”.

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób ze stowarzyszeń gminy Lubin i radna gminy Lubin Pani Janina Mucha. Wydarzenie trwało od godz. 15.30 do 17.00 i prowadzone było przez Panią Barbarę Skórzewską doradcę DPKD.

W trakcie spotkania podejmowane były następujące zagadnienia:
  • kto może starać się o dofinansowanie
  • jak wypełnić wniosek 
  • jak skonstruować budżet
  • koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org