Notatka po spotkaniu informacyjnym w Ząbkowicach Śląskich

W dniu 18 września 2014 w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli dotyczące pozyskiwania funduszy na działania organizacji oraz organizacja zbiórek publicznych wg. obowiązujących przepisów.

Organizatorem spotkania był Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowicach Śląskich prowadzony w partnerstwie przez Fundację Dobrych Działań i Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai. W spotkaniu wzięło udział 14 osób – przedstawicieli NGO, w tym młodych organizacji, które powstały przy wsparciu DPK-D i Inkubatora NGO w Ząbkowicach Śląskich oraz aktywnych mieszkańców, którzy mają pomysły na działania na rzecz swoich społeczności lokalnych.  

W pierwszej części spotkania poruszone zostały tematy pozyskiwania środków na działania planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje młode. 

Omówiono dostępne środki w ramach ogłoszonego programu MKiDN, programu Równać Szanse oraz właśnie uruchomionego - Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, który wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników. W czasie spotkania pojawiło się kilka ciekawych pomysłów, z  których na pewno powstaną ciekawe projekty.   

W części drugiej uczestnicy zapoznali się z nowo obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji zbiórek publicznych, temat szczegółowo omówiono na podstawie prezentacji oraz przykładów przygotowanych przez prowadzących. 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org