Szkolenie - Pisanie wniosków [Wołów, 18 października 2014]

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO - organizacja prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie, serdecznie  zaprasza pracowników, członków oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie

Temat: Pisanie wniosków i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne instrumenty współpracy JST z NGO.

Miejsce: Wołów, Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wołowie,ul. Panieńska 4 (OSiR basen);

Termin: 18 październik 2014r., od godz. 09: 00 do godz. 17:00

Zagadnienia:

 • Przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego,
 • Analiza ogłoszenia konkursowego,
 • Przygotowanie części merytorycznej i budżetu zadania publicznego, Elementy umowy realizacji zadania
 • Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy,
 • Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,
 • Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy
 • Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
 • Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania – ważne zmiany,
 • Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów,
 • Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
 • Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
 • W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie,
 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków,
 • Projekt nowego  rozporządzenie w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania, zmiany w stosunku do dotychczasowych dokumentów,
 • Małe granty,
 • Pożyczki dla organizacji pozarządowych,
 • Reegranting,
 • Finansowanie wkładów własnych,
 • Inicjatywa lokalna,
 • Budżet obywatelski.

                                               Uczestnikom szkoleń bezpłatnie zapewniamy:

 • przerwy kawowe i  lunch podczas szkolenia),
 • materiały szkoleniowe, 
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Prowadzący: Artur Gluziński – były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca z  organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast  (m.in. Warszawa, Katowice, Poznań, Zielona Góra, Świnoujście, Wałcz, Płock, Częstochowa, Ruda Śląska, Skarżysko-Kamienna, Kłodzko, Żory, Jastrzębie Zdrój, Tychy, Puck, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Chojnów, Suwałki, Ostrów Wlkp., Krzyż Wlkp., Cieszyn, Stargard Szczeciński) i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 roku. Ponad 900 godzin szkoleń.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o  zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: porady.ngo.wolow@gmail.com  lub pod nr telefonu  602 194 612 do 16 października 2014.

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod nr telefonu: 880 315 016, 778 033 324.

W szkoleniu może wziąć udział 12 osób, dlatego o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szkolenie jednodniowe, 8 godzin lekcyjnych.

Organizator: Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO (www.propago.org.pl)


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org