DPK-D Wałbrzych zaprasza do korzystania z doradztwa przy przygotowywaniu oferty na realizację zadania publicznego ze środków Województwa Dolnośląskiego

Fundacja „Merkury” prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPKD) w Wałbrzychu zaprasza Państwa do korzystania z doradztwa przy przygotowywaniu oferty na realizację zadania publicznego ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Kilka dni temu informowaliśmy Państwa, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (czyli pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD z 34.505 zł na 88.865 zł. Oznacza to, że do dyspozycji jest kwota aż 54.360 zł, którą należy wykorzystać do końca grudnia 2014 r.

Zachęcamy Państwa do składania ofert, a wcześniej do konsultacji z naszymi doradcami, aby oferta spełniała wymogi w zakresie:

 1. stosownej diagnoza problemu,
 2. doboru celów,
 3. wyboru działań adekwatnych do planowanych celów,
 4. określenia mierzalnych rezultatów,
 5. stworzenia stosownego harmonogramu,
 6. przygotowania budżetu.

Doradcy Punktu: 

 • Sławomir Wieteska – Doradca ds. funduszy/ Doradca ds. rozliczeń dotacji/projektów
 • Marta Sys – Doradca ds. funduszy/ Doradca ds. rozliczeń dotacji/projektów
 • Agnieszka Lech – Doradca ds. rozliczeń dotacji/projektów

Godziny pracy Punktu:

 • Poniedziałki 8:00-16:00
 • Wtorki 14:00-18:00
 • Środy 8:00-16:00
 • Czwartki 8:00-16:00
 • Piątki 16:00-18:00

Siedziba Punktu:

Fundacja „Merkury”, ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 22 00, e-mail: inkubatorngo.walbrzych@gmail.com, inkubator.ngo@merkury.org.plmerkury@merkury.org.pl.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org