Nabór kandydatów na przedstawicieli Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi dwanaście w tym jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

W związku z tym Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na reprezentanta DFOP w KM PO WER. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: maria.mika@dfop.org.pl do dnia 24 października br.

Następnie Zarząd DFOP zapozna się z kandydaturami i wyłoni reprezentanta. Wybrany kandydat zostaje zgłoszony do KM PO WER przez DFOP.

Załączniki:

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org