Szkolenie - Wniosek aplikacyjny - krok po kroku części praktyczna [Polanica Zdrój, 25 października 2014]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku zaprasza NGO i grupy nieformalne na szkolenie z obsługi generatora wniosków aplikacyjnych „Wniosek aplikacyjny – krok po kroku część praktyczna”.

Program szkolenia 

 1. Generator wniosków aplikacyjnych - podstawowe zasady obsługi. 
 2. Praca w generatorze: 
 • cele projektu i wskaźniki pomiaru celu
 • zadania w projekcie i harmonogram realizacji projektu
 • ryzyko projektowe
 • oddziaływanie projektu
 • potencjał i doświadczenie projektodawcy
 • zarządzanie projektem
 • koszty bezpośrednie i pośrednie
 • budżet ogólny i szczegółowy 
 • uzasadnienie kosztów 
 1. Rozliczanie kosztów ryczałtem 

Kiedy:  25 października 2014 r. od 12:00 do 20:00

Miejsce: Gospoda Altheide,  ul. Kłodzka 1  Polanica Zdrój

Zapraszamy prezesów, członków organizacji pozarządowych, liderów grup nieformalnych oraz wolontariuszy. Zgłoszenia można przesyłać na adres: eir.klodzko@wp.pl lub przekazywać telefonicznie pod nr 691249906 

Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon oraz e-mail.

O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

*organizator zapewnia catering, materiału szkoleniowe i dostęp do Internetu;

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org