Mam pomysł - co dalej? - Szkolenie dla NGO [Ząbkowice Śląskie, 5-6 listopada 2014]

W związku ze zbliżającym się czasem ogłaszania konkursów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Ząbkowica Śląskich zaprasza członków, pracowników i wolontariuszy stowarzyszeń i fundacji oraz aktywnych mieszkańców powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego i strzelińskiego na szkolenie dotyczące tworzenia projektów i pisania wniosków. 

Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2014 (środa, czwartek) w godz. 16.00-20.00 w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 24 (Ząbkowicki Ośrodek Kultury) III sala. 

Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: dpkdzabkowice@gmail.com lub telefonicznie pod nr 606333989, 748177173. 

Szkolenie poprowadzą doradcy Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Ząbkowicach Śl.

- Program Szkolenia -

Dzień I ( 5.11.2014)  

  • Projekt czy wniosek – definicje pojęć.  Badanie potrzeb środowiska  - omówienie podstawowych sposobów  zbierania informacji o potrzebach grupy do której kierowany będzie projekt.  
  • Określenie celów, planowanie  działań. Cykl życia projektu. 

Dzień II (6.11.2014) 

  • Budżet projektu
  • Harmonogram  i etapy realizacji projektu.  
  • Podsumowanie i ewaluacja projektu. 
  • Źródła finansowania

Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową. Organizator zapewnia bufet.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org