Szkolenie - Finansowanie działalności i sprawozdawczość organizacji pozarządowych w świetle nowych przepisów [Głogów, 12 listopada 2014]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Głogowie

ZAPRASZA

na bezpłatne szkolenie:

Finansowanie działalności  i sprawozdawczość organizacji pozarządowych w świetle nowych przepisów

Szkolenie odbędzie się w 12 listopada 2014 w godzinach od 14.00-20.00 w Głogowie przy ul. Perseusza 13.  

Zapraszamy prezesów, członków organizacji pozarządowych, liderów grup nieformalnych oraz wolontariuszy.

Zakres tematyczny obejmuje: 

1) Finansowanie działalności  organizacji

 • Fungraising
 • współpraca z biznesem
 • darczyńcy indywidualni
 • granty
 • ABC zbiórek publicznych - NOWE! Najważniejsze zmiany w zasadach prowadzenia zbiórek publicznych obowiązujące od 18 lipca 2014 r.
 • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna

2) Sprawozdawczość organizacji pozarządowych:

 • Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania rozliczeń finansowych z dotacji
 • Prowadzenie ksiąg  rachunkowych
 • Zamykanie roku  w organizacji
 • Sporządzanie sprawozdań  finansowych - najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości.

Osoba prowadząca: Krystyna Szmagaj - Graniasta  – księgowa z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje  się w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych oraz rozliczenia projektów i dotacji. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych. 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 10.11.2014r.: 

 • drogą mailową doradztwo-ngo@flis.org.pl
 • telefoniczną 76 7276070 lub 512 370 472 lub
 • osobiście : Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych, ul. Perseusza 13 (I piętro),   67-200 Głogów.

O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org