Spotkanie nt. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2015. Ogłoszenie konkursu planowane jest na początek grudnia br. Jednym z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi w/w konkursem. 

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2015 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniach 1 i 2 grudnia 2014 r. (daty do wyboru przez Zgłaszających) we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510. 

Czas spotkania - ok. 3-4 godzin. DPP będzie reprezentowane przez dwóch ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursu FIO. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 25 listopada 2014 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl  z podaniem wybranego terminu spotkania tj. 1 grudnia lub 2 grudnia 2014 r.

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 26 listopada 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:  

  • Rejestracja uczestników 
  • Powitanie  i otwarcie spotkania 
  • Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty (Magdalena Arczewska - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS)
  • Przerwa kawowa 
  • Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. (Joanna Malarczyk - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS)
  • Prezentacja zasad rozliczania zadań publicznych i rozliczania sprawozdań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 (Joanna Malarczyk - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS)
  • Podsumowanie  i zakończenie

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org