Szkolenie - Wolontariat niejedno ma imię – wolontariat w organizacji [Oława, 29 listopada 2014]

Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty z zakresu:

„Wolontariat niejedno ma imię – wolontariat w organizacji”

Tematyka: rodzaje wolontariatu, rekrutacja wolontariuszy, współpraca z wolontariuszem, motywowanie wolontariuszy, sposoby nagradzania wolontariusza, rozwiązywanie sytuacji problemowych.

Prowadzący: Wojciech Staniewski – Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk   Żywiołowych TRATWA

29.11.2014 – sobota od godz. 10.00-18.00 (8 godz. szkoleniowych)

  • 10.00-11.30 – Wprowadzenie do tematu.

Wymiana doświadczeń pomiędzy  uczestnikami na temat zapotrzebowania na wolontariuszy i korzystania z wolontariuszy. Przykłady różnych form wolontariatu. Odpowiedzialność organizacji a odpowiedzialność wolontariusza z punktu widzenia dotychczasowych doświadczeń uczestników..

  • 11.45-13.15 – Zasady funkcjonowania wolontariatu w Polsce

Definicja i rodzaje wolontariatu

Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce.

  • 13.15-13.45 – przerwa na obiad
  • 13.45-15.15 – Współpraca z wolontariuszem w ramach organizacji. 

Rekrutacja wolontariuszy. Zadania dla wolontariusza. Motywowanie i nagradzanie wolontariuszy. Rozwiązywanie sytuacji problemowych.

  • 15.30-18.00 – Spotkanie z wolontariuszką stowarzyszenia Tratwa Gretą Giering. 

Rozwój wolontariusza a rozwój organizacji. Rola mentora. Budowanie relacji mentor-wolontariusz. Oczekiwania wolontariusza a oczekiwania organizacji.

Po warsztatach każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Oławie ul. Żołnierzy AK 21, sala nr 11.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na maila: fundacjaswiat@gmail.com.

 

Serdecznie zapraszamy

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org