Forum - Alternatywne źródła przychodów dla organizacji pozarządowych [Jelenia Góra, 12 grudnia 2014]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w forum:

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Forum odbędzie się w dniu 12.12.2014r w godzinach 10.00-14.00 

Książnica Karkonoska (sala konferencyjna) ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze

Podczas forum przedstawione zostaną przykłady pozadotacyjnych form finansowania działań, oparte na wykorzystywaniu przez organizacje pozarządowe własnych zasobów i wiedzy oraz współpracy z sektorem biznesu.

Program:

10.00 - 10:05  Przywitanie
10:05 - 10:20 Organizacja jako dostawca usług i produktów na rynku – wstęp, korzyści dla biznesu i samorządu
10.20 – 10.40

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzeszówek – wieś tematyczna „Wioska wśród lasów” jako przykład dobrej praktyki wykorzystania działalność odpłatnej do finansowania działań statutowych organizacji

10.40 – 11.00 

Spółdzielnia Socjalna PATRON – działalność społeczna przedsiębiorstwa - co daje prowadzenie biznesu organom założycielskim, jakie są największe bariery w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej

11.00 - 11.30

LGD Partnerstwo Ducha Gór – działalność gospodarcza w stowarzyszeniu, współpraca z lokalnymi wytwórcami i samorządami 

11.30 – 12.00 Przerwa, poczęstunek z produktów lokalnych przygotowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór
12.00 – 12.30

Działalność statutowa odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – ujęcie księgowe

12.30 – 12.45 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, w tym organizacji prowadzących działalność gospodarczą, na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

12.45 – 13.00

Klaster Sudecka Sieć Innowacji - czego oczekuje od trzeciego sektora biznes -  jak być dobrym partnerem dla biznesu prowadząc organizację pozarządową

13.00 – 13.30

Klaster Przedsiębiorstw Społecznych – korzyści dla organizacji z partnerstwa o charakterze gospodarczym, prezentacja przedsiębiorstw społecznych zrzeszonych w klastrze

Udział w forum jest bezpłatny. 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową, telefoniczną lub osobiście do dnia 08.12.2014r.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze
ul. Górna 10-11, I piętro 
58-500 Jelenia Góra
tel. 69 999 30 47, 75 64 60 222
dpkdjgora@gmail.com

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org