Notatka po szkoleniu w Oleśnicy

Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie, zorganizowała w dniu 14.12.2014, dla 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych szkolenie pn.: „Tworzenie Projektów Społecznych”.

Szkolenie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Oleśnicy. W ramach szkolenia, 13 uczestników, reprezentujących organizacje pozarządowe zapoznało się z metodologią Project Cyle Managemment – od analizy potrzeb do realizacji projektu. 

Trener zapoznał również uczestników z metodami pomiaru potrzeb w społecznościach lokalnych oraz zapoznał z podstawowymi technikami zarządzania projektem a także zwiększenia jakości realizowanych projektów. 

W ramach ćwiczeń uczestnicy mogli przygotować zarys indywidualnych projektów społecznych, które będą mogli dopracować i złożyć w kolejnej edycji małych inicjatyw.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org