Forum Organizacji Pozarządowy - Oferta szyta na miarę - czyli jak odpowiadać na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych [Świdnica, 22 grudnia 2014]

Fundacja „Merkury” prowadząca  Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wałbrzychu zaprasza do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Oferta szyta na miarę – czyli jak odpowiadać na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r.  od godziny 15:00 w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w  Świdnicy przy ul. Długiej 33.

Zapraszamy na Forum Organizacji Pozarządowych do Świdnicy

„Oferta szyta na miarę – czyli jak odpowiadać na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych”

22 grudnia 2014 r 

Program Forum:

15:00 - 15:05 - Przywitanie uczestników, Waldemar Weihs Fundacja „Merkury”

15:05 - 16:00 - Analiza potrzeb szkoleniowych i doradczych lokalnych organizacji pozarządowych – zajęcia warsztatowe, Agnieszka Lech Fundacja „Merkury”

16:00 - 16:30 - Prezentacja zebranych oczekiwań oraz  potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych, Marta Sys Fundacja „Merkury”

16:30 - 17:00 - Jak działać bez dotacji? Praktyczne wskazówki dla NGO, Sławomir Wieteska Fundacja „Merkury”

17:00 -18:00 - Podsumowanie Forum, spotkania i dyskusje w kuluarach przy poczęstunku

Serdecznie zapraszamy!


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org