Szkolenie - Podstawy księgowości i sprawozdawczości w NGO [Bolesławiec, 17 kwietnia 2015]

Rozpoczyna się rekrutacja na bezpłatne szkolenie:

Podstawy księgowości i sprawozdawczości w NGO 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Bolesławcu, działający przy Bolesławieckim Towarzystwie Gospodarczym w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, zaprasza  mieszkańców powiatu Bolesławieckiego  - przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup i liderów odnowy wsi z terenu Powiatu Bolesławieckiego na bezpłatne szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, gorące i zimne napoje, wykwalifikowaną kadrę trenerską, zaświadczenia. 

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty związane z dojazdem. Szkolenie finansowane jest w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego realizowanej przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i Centrum Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”.

Spośród kandydatów utworzymy 12 osobową grupę. 

Aby wziąć udział w szkoleniu kandydat powinien przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: dpkd.boleslawiec@gmail.com, lub faxem pod nr: 75 732 25 40 lub osobiście w BTG. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu 75 732 25 40 lub 693 411 626.

Załącznik:

ZAPRASZAMY!

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org