Notatka po szkoleniu w Górze

W dniu 19 maja br. w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, prowadzonym przez Fundację Pomocy Szkole odbyło się 4-godz. szkolenie na temat „Nowe zasady sprawozdawczości w NGO i księgowość z tym związana”.

Szkolenie dla członków organizacji pozarządowych prowadził Marcin Babiuch – główny księgowy z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie spotkania uczestnicy poznali tworzenie zasad polityki rachunkowości, rodzaje przychodów, działalność nieodpłatna i odpłatna w ngo, przepisy regulujące zbiórki publiczne, loterie, sponsoring -jako źródła finansowania, sposoby prowadzenia gospodarki kasowej i ewidencjonowania wydatków gotówkowych, tworzenie odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby realizowanych zadań oraz sprawozdawczość w organizacjach. Szkolenie bardzo spodobało się uczestnikom, otrzymali przeróżne materiały szkoleniowe oraz duży zasób wiedzy, niezbędnej do sporządzenia sprawozdań wg nowych przepisów prawa finansowego.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizacja szkoleń i doradztwo dla NGO to nie są jedyne działania DPKD. Doradcy czynnie włączyli się w przygotowanie IV Górowskiej Nocy Muzealnej, byli aktywnymi uczestnikami tej środowiskowej imprezy. W ten sposób nie tylko zaznaczyli obecność DPKD w Górze, ale również promowali działania Punktu wśród mieszkańców miasta i powiatu.


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org