Szkolenie - Podstawy księgowości i sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych w świetle nowych przepisów [Głogów, 2 czerwca 2015]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Głogowie

ZAPRASZA na bezpłatne szkolenie:

"Podstawy księgowości i sprawozdawczości w  organizacjach pozarządowych w świetle nowych przepisów"

Szkolenie odbędzie się 2 czerwca 2015 (wtorek) w godzinach od 15.00-19.00 w Głogowie przy ul. Perseusza 13 (siedziba Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenia SZANSY).

Zapraszamy prezesów, członków oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Zakres tematyczny obejmuje: 

  1. Politykę rachunkowości - uproszczenia dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.
  2. Czy NGO jest MIKRO?
  3. Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania rozliczeń finansowych z dotacji
  4. Prowadzenie ksiąg  rachunkowych
  5. Raport kasowy – sposób prowadzenia gospodarki kasowej i ewidencjonowania wydatków gotówkowych. Tworzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizowanych zadań. 
  6. Sprawozdanie finansowe organizacji. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Bilans i rachunek zysków.

Osoba prowadząca: Krystyna Szmagaj-Graniasta  – księgowa z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w obsłudze księgowej organizacji pozarządowych oraz rozliczenia projektów i dotacji. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych. 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 01.06.2015r.: 

O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org