Relacja ze szkolenia w Miliczu

W dniu 25 maja br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu odbyło sie szkolenie pn.: "Księgowość NGO - jednostki Mikro" organizowane w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego przez Dolnośląski Punkt Konsultacyjno Doradczy w Miliczu. 

Ustawą z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1100) o zmianie ustawy o rachunkowości ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w zakresie przygotowanie sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. Za jednostkę mikro (zgodnie z zawartą w ustawie definicją) uznaje się również stowarzyszenia, fundacje oraz spółdzielnie socjalne. Tym samym zostaje uchylone Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – na bazie którego część organizacji pozarządowych prowadziła księgowość. Zastosowanie się do tej ustawy o rachunkowości uproszczeń nie jest obowiązkowe aczkolwiek decyzję dot. zasady polityki rachunkowości trzeba już podjąć. 

26 maja br. o godzinie 13:00 w Sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej reprezentanci 9 organizacji pozarządowych z powiatu milickiego dowiedzieli się jakich zmian przyszło im dokonać. W imieniu Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Miliczu, Wojciech Biernat i Przemysław Walniczek powitali przybyłe osoby i przypomnieli kilka istotnych kwestii dot. oferty Punktu oraz planu szkolenia. Sześcio godzinne szkolenie poprowadziła Renata Sieler, doświadczony praktyk i szkoleniowiec znany już w powiecie milickim.  W ramach warsztatu omówiono m.in. zmiany dot. sporządzenia sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe oraz na jakiej zasadzie będzie wyglądać prowadzenie księgi rachunkowej rozpatrując przy tym jednostki prowadzące wyłącznie działalność statutową (odpłatną/nieodpłatną)  czy jednostki prowadzące działalność gospodarczą w tym planowanie kont i dekretację dokumentów na wybranych przykładach. Ze względu na znaczenie tematu i krótki czas uczestnicy głodni wiedzy poprosili o rozwinięcie tego tematu na kolejnym spotkaniu.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org