Szkolenie - Zaproszenie do udziału w szkoleniu Obowiązki NGO wobec US i ZUS [Karpacz, 25 czerwca 2015]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze, prowadzony przez Fundację „Jagniątków” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu jeleniogórskiego oraz Miasta Jelenia Góra na bezpłatne szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 (czwartek) w godz. 15.00-18.00 w Urzędzie Miejskim w Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 w sali narad piętro I, które poprowadzi Pani Anna Gieruk z Urzędu Skarbowego oraz specjalista ds. ubezpieczeń - Agnieszka Gałkowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tematy szkolenia:

  • 15:00 – 16:25 - Wprowadzenie, Obowiązki wobec ZUS min.: Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, sprawozdawczość, obowiązki wobec ZUS wynikające z zawartych umów. 
  • 16:25 – 16:35 - Przerwa kawowa 
  • 16:35 – 18:00 - Obowiązki wobec US min.: Rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie prawidłowego obliczenia podatku dochodowego, sprawozdawczość, obowiązki wobec US wynikające z zawartych umów. Podsumowanie szkolenia

Szkolenie realizowane  jest w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać najpóźniej do 24 czerwca 2015r. do godziny: 14:00 jednym z trzech poniżej opisanych sposobów:

  • drogą pocztową na adres siedziby Fundacji „Jagniątków”, Jelenia Góra 58-500, ul. Górna 10-11
  • faxem pod nr 75 64 60 222
  • pocztą elektroniczną - proszę przesłać na adres mailowy ewelina.gron@jagniatkow.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się mailowo ewelina.gron@jagniatkow.org.pl lub telefonicznie z Ewelina Groń pod nr tel. 699 993 047.

Podczas szkolenia zapewniamy: poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

UWAGA! Uczestnik na własny koszt musi sobie zapewnić dojazd na miejsce

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org