Szkolenie - Rada Działalności Pożytku Publicznego/Rada Seniorów - zasady współpracy, wyzwania, kompetencje [Głogów, 22 lipca 2015]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych 

w Głogowie

ZAPRASZA

na bezpłatne szkolenie:

Rada Działalności Pożytku Publicznego/ Rada Seniorów - zasady współpracy, wyzwania, kompetencje

Szkolenie odbędzie się  22 lipca 2015 (środa)
w godzinach od 14.00-18.00 
w Głogowie przy ul. Perseusza 13

(siedziba Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenia SZANSY)

Wspomniane rady są w samorządach zespołami opiniodawczo – konsultacyjnymi zajmującymi się m. in. opiniowaniem aktów prawnych dotyczących sfer pożytku publicznego np. programów współpracy.

Celem szkolenia jest:

  • wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu podejmowania działań przez członków Rady oraz pokazanie możliwości wpływu na lokalne polityki, tworzone programy.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Nabycie wiedzy w tym zakresie może być bardzo cenne dla przedstawicieli  organizacji pozarządowych, którzy będą chcieli wchodzić w skład niniejszych gremiów.

Zakres tematyczny obejmuje: 

  1. Wyzwania związane z uczestnictwem w pracach Rad
  2. Tworzenie regulaminu oraz dokumentów regulujących funkcjonowanie Rad
  3. Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz Rad
  4. Informowanie i promowanie działań Rad
  5. System monitorowania i ewaluacji funkcjonowania Rad

Osoba prowadząca: Grzegorz Idziak

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych. 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 20.07.2015r.: 

O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org