Zaproszenie na V Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zgorzeleckiego [Zgorzelec, 30 listopada 2015]

Zapraszamy Państwa na V Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 30 listopada 2015r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (309)., Boh.II AWP 8A. Tegoroczne Forum zostanie poświęcone tematyce współpracy wewnątrz- oraz międzysektorowej organizacji pozarządowych. 

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Zgorzelcu oraz Stowarzyszenie Interclub Femina, jako organizatorzy, dołożyli starań, aby tegoroczne Forum uświetniła swoją obecnością Pani Maria Mika, dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, odpowiedzialna za monitorowanie działań i współpracę z samorządem lokalnym, za rozwijanie współpracy i standardów działań z administracją publiczną, sektorem biznesu. Członkini wielu gremiów konsultacyjno-doradczych m.in. Rady ds. Ekonomii Społecznej, Komitetu Monitorującego RPO DŚ. Współinicjatorka powołania Forum Partnerów Społeczno- Gospodarczych oraz Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Pani Maria Mika specjalnie dla uczestników Forum poprowadzi  nas przez meandry współpracy, otwierając tym samym dyskusję nad standardami współpracy organizacji pozarządowych.

Gościć będziemy również Pana Rafała Pilcha, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

W trakcie Forum będziemy mieli okazję wymienić doświadczenia i dobre praktyki ze współpracy wielosektorowej. 

Zapraszamy Państwa serdecznie i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w Forum. 

PROGRAM V FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU ZGORZELECKIEGO

  • 10:00-10:30 Rejestracja uczestników 
  • 10:30 -10:45 Uroczyste otwarcie Forum 
  • 10:45-11:15 Prezentacja uczestników Forum
  • 11:15-11:35 Wewnątrz i zewnątrz sektorowa współpraca  organizacji pozarządowych - Maria Mika – Dyrektor DFOP;
  • 11:35-11.50 Model Współpracy - Bogdan Walczak Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu; 
  • 11:50-12:15 Transgraniczna współpraca organizacji pozarządowych - Magdalena Zielińska, koordynatorka programów transgranicznych.
  • 12:15-12.45 Dyskusja
  • 12.45-13.00 Podsumowanie, rekomendacje.
  • 13:00-13:30 Mały bufet

Udział w Forum jest bezpłatny

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 23.11.2015r.

Kontakt: Stowarzyszenie Interclub Femina Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Zgorzelcu w ul. Warszawska 1/113, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 641 21 42, 609132953; e-mail: inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com.


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org