Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych oraz Szkolenie w Wałbrzychu [8 i 9 grudnia 2015]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Wałbrzychu zaprasza na: 

Forum Organizacji Pozarządowych 

Fundacja "Merkury"  prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wałbrzychu serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji oraz przedstawicieli samorządów na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych pt. Zmiana przepisów prawa dla organizacji pozarządowych - łatwiej, czy trudniej będziemy prowadzić działalność społeczną? Forum odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015r. o godzinie 15.00 w wałbrzyskim Ratuszu, w Sali nr 25.

Program Forum

  • 15.00 - 15.15 Otwarcie Forum - Teresa Ziegler, Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Waldemar Weihs, Prezes Fundacji "Merkury".
  • 15.10 - 16.15 Co każdy powinien wiedzieć nt. zmiany przepisów prawnych dla organizacji pozarządowych: w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • 16:15 - 16:30 Przerwa kawowa.               
  • 16.30 - 17.00 Jakie są realne możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych ze środków unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020?
  • 17:00 - 17:15 Podsumowanie Forum. 

Szkolenie 

Fundacja "Merkury"  prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Wałbrzychu serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji  do udziału w szkoleniu pt. Zmiana przepisów prawa dla organizacji pozarządowych - łatwiej, czy trudniej będziemy prowadzić działalność społeczną?  Szkolenie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015r. o godzinie 14.00 – 18:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Prowadzący Waldemar  Weihs. 

Program  szkolenia 

  • 14.00 - 16.00 Co każdy powinien wiedzieć nt. zmiany przepisów prawnych dla organizacji pozarządowych: w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • 16:00 - 16:15 Przerwa kawowa. 
  • 16.15 - 18.00  wpływ zmian w przepisach dotyczących organizacji pozarządowych na bieżące funkcjonowanie -  dostosowanie procedur wewnętrznych i dokumentów w organizacji  

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org