Notatka po szkoleniu w Dzierżoniowie

W dniu 8 grudnia 2015 r w Sali nr 20  Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie dla organizacji  pozarządowych pn „Zmiana przepisów prawa dla organizacji pozarządowych - łatwiej, czy trudniej będziemy prowadzić działalność społeczną?. Szkolenie zostało przygotowane przy współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie i skierowane do NGO z tego trenu. 

Szkolenie  otworzył  wicestarosta Marek Piorun oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich pani Grażyna Wójcik. Pan Waldemar Weihs przedstawił główne zmiany w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach i Ustawie o Pożytku Publicznym i Wolontariacie. 

Następnie omówiono możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach planowanych do ogłoszenia przez powiat konkursach. 

W szkoleniu 61 osób: 8 przedstawicieli samorządu, 53 przedstawicieli z 38 organizacji pozarządowych. 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org