Spotkanie doradcze Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze spotkanie doradcze, które odbędzie się w dniu 25 marca 2016 r. w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG ul. Rataja 26 w Legnicy. Spotkania doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 

Pierwsze spotkanie doradcze zostanie poświęcone tworzeniu i realizacji projektów społecznych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych z uwzględnieniem aktualnych źródeł finansowania. 

Łącznie zaplanowano 40 spotkań doradczych, które odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze (10 spotkań w każdym mieście). W spotkaniach wezmą udział zewnętrzni eksperci. Spotkania mają na celu zawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej m.in. w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb uczestników. 

Dla uczestników zaplanowano także doradztwo indywidualne, które ma umożliwić wypracowanie zmian jakościowych oraz wprowadzenie innowacji w sposobach i metodach pracy. 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy: 

  • przedsiębiorstw społecznych
  • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
  • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej 
  • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 13:00. Ilość miejsc max. 25 osób. 

  • Formularz zgłoszeniowy (DOC)
  • Program spotkania (DOCX)
  • Regulamin uczestnictwa (DOC)

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w załączeniu należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres: 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Tel. 0 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org