Zaproszenie na FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SUBREGIONU LEGNICKIEGO „WIEM” [Legnica, 22 czerwca 2016]

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych (DPK-D) w Legnicy wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeniem TRATWA oraz samorządami lokalnymi serdecznie zapraszają na I Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Legnickiego pn. „WIEM”. 

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Legnickiego „WIEM” odbędzie się 
22 czerwca 2016 r., o godz. 17:00 – 19:00
na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Legnicy, Plac Zamkowy 1
W przypadku niesprzyjającej aury Forum zostanie przeniesione na komnaty.

Forum pomoże uczestnikom zweryfikować swoją wiedzę o obowiązujących przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz o obowiązkach wynikających z tych przepisów. Przebieg Forum będzie miał przyjazną formułę wzajemnego uczenia się od siebie. Giełda wiedzy pn. „WIEM” oraz panel dyskusyjny moderowany przez doradców pomoże znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały warsztatowe, a organizacje wyróżniające się wiedzą i aktywnością podczas Forum zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządów lokalnych oraz aktywnych obywateli z subregionu legnickiego – obszarów w granicach dawnego województwa legnickiego. 

Celem Form jest:

  • umożliwienie podmiotom pożytku publicznego zweryfikowania i zaktualizowania poziomu swojej wiedzy w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych,
  • wymiana poglądów i doświadczeń - integracja organizacji pozarządowych z terenu działania Punktu,
  • zapoznanie uczestników z korzyściami bezpłatnego, kompleksowego wsparcia udzielanego przez zespół doradców w ramach DOK-D w Legnicy.

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Forum.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zgłoszenia do udziału w Forum prosimy dokonać drogą e-mail lub telefoniczną w terminie do 21 czerwca 2016 r., na adres e-mail:legnica@flis.org.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych (DPK-D) w Legnicy, Pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica lub pod nr tel. +48 517 27 03 27

Szczegóły na stronie www.flis.org.pl

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org