Powiatowe Forum NGO w DPK-D w Górze

15 września br. w sali konferencyjnej Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Podwale 24 w Górze odbyło się Powiatowe Forum NGO, w którym uczestniczyło 35. przedstawicieli 16. organizacji ngo z terenu powiatu górowskiego. 

Głównym tematem Forum była dyskusja nad trzema zagadnieniami: „Gdyby zabrakło organizacji pozarządowych w pow. górowskim, w gminie Góra, to…?” – tutaj padły takie stwierdzenia jak:

 • Brak byłoby  finansów na realizację projektów inwestycyjnych i „miękkich”;
 • Mniej byłoby wydawnictw promocyjnych;
 • Uboższa oferta dydaktyczna i sportowa (sprzęt);
 • Brak rewitalizacji atrakcyjnych obiektów i zabytków;
 • Mniejsza integracja środowiska lokalnego;
 • Brak możliwości nabywania umiejętności prospołecznych (staże, praktyki);
 • Gmina miałaby problemy z realizacją zadań publicznych.

Drugie zagadnienie „Jak możemy wzmocnić razem lokalne organizacje pozarządowe?” – dyskutanci wskazali m.in. następujące rozwiązania:

 • Organizowanie spotkań-wymiana doświadczeń;
 • Dzielenie się pomysłami;
 • Wzajemna pomoc przy realizacji wspólnych przedsięwzięć środowiskowych;
 • Organizowanie szkoleń;
 • Spotkania integracyjne;
 • Wzajemna pomoc w pozyskiwaniu środków;
 • Wzmacnianie organizacji to nie krytyka ich pracy,  tylko konstruktywna współpraca i umiejętność korzystania z doświadczeń innych;
 • Promowanie wspólnych inicjatyw;
 • Utrzymać sieć (DSDP) w Górze!

Trzecim zagadnieniem, nie mniej ważnym z punktu widzenia dyskutantów było pytanie „Jak organizacje pozarządowe mogą się włączyć w proces rewitalizacji?” - tutaj padły m.in. takie odpowiedzi jak:

 • Działania edukacyjne;
 • Ogłaszanie konkursów grantowych przez LGD Ujście Baryczy;
 • Promowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • Budżet obywatelski przeznaczony na kilka zadań;
 • Promocja Programów rewitalizacji w środowisku.

Dyskusję w formie warsztatowej prowadziła dr Agata Bulicz z Wrocławia, przedstawicielka Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Obecny był również Sławomir Wójcik, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Departament Spraw Społecznych Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Przybył w imieniu Dyrektor Wydziału Agnieszki Kowol. Władze samorządowe reprezentował natomiast, w imieniu Burmistrz Góry, Sekretarz UMiG w Górze Tadeusz Otto i Agnieszka Ochman-Iskra ze Starostwa Powiatowego, odpowiedzialna za współpracę Starostwa z NGO. Organizatorami Forum byli doradcy z Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla NGO, prowadzonego przez Fundację Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze.

 

Autor: E. Maćkowska


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org