Szkolenie - Tworzenie projektów społecznych [Oleśnica, 14 grudnia 2014]

Fundacja Świat z Uśmiechem z siedzibą w Oleśnicy prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Oleśnicy z filią w Oławie, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie z zakresu:

„TWORZENIE PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH”

Program szkolenia obejmuje:

  • Zapoznanie uczestników z metodologią Project Cycle Management- od analizy potrzeb do realizacji projektu
  • Zapoznanie z metodami pomiaru potrzeb w społecznościach lokalnych
  • Nauka podstawowych technik zarządzania projektem oraz zwiększania jakości realizowanych projektów
  • Przygotowanie zarysu indywidualnych projektów społecznych przez uczestników szkolenia.

Szkolenie odbędzie się dn. 14 grudnia 2014r. w Oleśnicy, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Oleśnicy, sala nr 208, w godz. 9.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy!

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org