Szkolenie - Mam pomysł i co dalej [Krosnowice, 12 i 13 grudnia 2014]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Kłodzku zaprasza NGO i grupy nieformalne na szkolenie „Mam pomysł i co dalej?” z tworzenia projektów z elementami fundraisingu.

Program szkolenia: 

1. Czym jest projekt – misja, cele , zasoby adresaci.

2. Planowanie  projektu.

3. Gdzie i jak szukać możliwości sfinansowania działań.

4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego. 

  • cele projektu i wskaźniki pomiaru celu
  • zadania w projekcie i harmonogram realizacji projektu
  • ryzyko projektowe
  • oddziaływanie projektu
  • potencjał i doświadczenie projektodawcy
  • zarządzanie projektem
  • koszty bezpośrednie i pośrednie
  • budżet ogólny i szczegółowy 
  • uzasadnienie kosztów 

5. Rozliczanie kosztów ryczałtem 

Kiedy: dzień 1: 12.12.2014 na 17.00- teoria 4h. i dzień 2: 13.12.2014 na  15.00 – praktyka 4 h 

Miejsce: Zespół Placówek Socjoterapeutycznych, MOS dla dziewcząt – Krosnowice 213

Zapraszamy prezesów, członków organizacji pozarządowych, liderów grup nieformalnych oraz wolontariuszy. Zgłoszenia można przesyłać na adres: eir.klodzko@wp.pl lub przekazywać telefonicznie pod nr 691249906.

Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon oraz e-mail.

O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org