Forum - Organizacje w Działaniu [Lubań, 15 grudnia 2014]

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu serdecznie zaprasza do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubańskiego, które odbędzie się w dn. 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) w Lubaniu w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju (Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań) w godz. od 15:00 do ok. 18.00.

Termin: 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek)

Miejsce: Lubań, sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju

Godzina rozpoczęcia: 15.00

Organizator: Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu, we współpracy z: Starostwem Powiatowym w Lubaniu, Urzędem Miasta Lubań, Łużyckim Centrum Rozwoju.

Ramowy program:

Od godz. 14:30 - Rejestracja uczestników.

Godz. 15:00 - Rozpoczęcie spotkania.  

Powitanie. 

Prezentacja działalności  Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego / Lokalnego Inkubatora  Organizacji Pozarządowych w Lubaniu w 2014 r.

Organizacje i grupy w działaniu  – prezentacja działalności organizacji pozarządowych w regionie

Godz. 16.15  - 16.45 - Poczęstunek.

Godz. 16.45 – 18.00  - Formy  dialogu społecznego i możliwości  jego  rozwoju w powiecie lubańskim i mieście Lubań na przykładzie dobrych praktyk (grupy dialogu społecznego, rady działalności pożytku publicznego). Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Pozostałe informacje:

udział w Forum jest bezpłatny, w holu udostępnione zostaną stanowiska na prezentacje własnych materiałów poszczególnych organizacji uczestniczących w Forum, organizacje zainteresowane prezentacją swoich działań w bloku pt. „Organizacje i grupy w działaniu” prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia tematu i czasu wystąpienia.

Zgłoszenia:

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie  udziału w Forum.

Zgłoszenie przyjmuje p. Monika Pleśnierowicz (Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu) drogą mailową: inkubatorngo.luban@gmail.comtelefonicznie: 696 256 420 (numer czynny  w godzinach pracy: poniedziałek 10.30-13.30, wtorek 12.30 – 19.00, środa 10.30 – 13.30, czwartek 10.30 – 13.30, piątek  11.30 – 18.00), lub osobiście: w siedzibie Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych / Dolnośląskiego Punktu w Lubaniu (ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań, parter, wejście od podwórza).

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org