Notatka po szkoleniu w Lubinie

W dniu 28 listopada 2014 r. w Lubinie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli pn. Wykorzystania portali społecznościowych do promocji organizacji pozarządowych.

Organizatorem spotkania był Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae. Odbyło się ono w siedzibie Stowarzyszenia w Lubinie w godz. 15.30 – 19.30. W spotkaniu wzięło udział 8 osób, w tym przedstawicielki organizacji pozarządowych jak i także osoby fizyczne. Szkolenie kierowane było do osób zainteresowanych nabyciem lub pogłębieniem wiedzy i umiejetności potrzebnych do samodzielnego przygotowania m.in. prezentacji czy też założenia strony dla organizacji na portalach społecznościowych, w celu jego promocji.

Tematy podejmowane na szkoleniu:

  1. Praca z powszechnie stosowanymi programami (word, power point, prezi...)
  2. Wykorzystanie internetu (założenie skrzynki pocztowej, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie zdjęć i informacji, wstawianie tabel...)
  3. Założenie fun page przez uczestników szkolenia w celu promocji organizacji pozarządowych na portalach społecznościowych.

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org