Szkolenie - Marzec - czas na sprawozdania [Wołów, 20 marca 2015]

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Wołowie  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  w dniu 20.03.2015  w godzinach 15:00 – 19:00  na bezpłatne szkolenie

„MARZEC – czas na sprawozdania” 

Każdego roku do 31 marca, organizacja pozarządowa ma obowiązek stworzenia sprawozdania finansowego oraz złożenia do Urzędu Skarbowego odpowiednich formularzy dot. zeznania z osiągniętych dochodów. Niezłożenie sprawozdania lub przekroczenie ustawowego terminu może wiązać się z karami finansowymi dla organizacji. Od 2015 roku sprawozdawczość ulega modyfikacji, dlatego też zapraszamy na szkolenie obejmujące m.in: 

  • zasady prowadzenia rachunkowości i księgowości w organizacji pozarządowej, 
  • zmiany w sprawozdawczości finansowej po nowelizacji ustawy o rachunkowości,  
  • tworzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego przez organizację pozarządową.  

Jeśli nie masz pojęcia jak do tego podejść, koniecznie zgłoś się na bezpłatne szkolenie „Marzec – czas na sprawozdania”.

Na szkoleniu poruszymy nie tylko kwestie zmian ale przyjrzymy się również nowemu wzorowi sprawozdania finansowego dla jednostek mikro, zasadom wypełniania formularza oraz ćwiczeniowo wypełnimy wybrane części sprawozdania finansowego.  

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku (piątek) w godzinach 15:00-19:00 w Wołowie ul. Panieńska 4  Budynek OSIR  (basen).  

Prowadzący: Marcin Babiuch – Specjalista ds. finansowych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku ekonomia. Posiadający certyfikat samodzielnego księgowego.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych  działających na terenie woj. dolnośląskiego w szczególności z powiatu wołowskiego. Zgłoszenia na szkolenia do dnia 19.03.2015  e-mail: porady.ngo.wolow@gmail.com lub po nr tel. 880 315 016


Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org