Targi Ekonomii Społecznej podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego [zaproszenie]

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Merkury” zapraszają:

organizacje pozarządowe  w tym stowarzyszenia i fundacje 
spółdzielnie socjalne
spółki non-profit
zakłady aktywności zawodowej
i pozostałe podmioty ekonomii społecznej

do udziału i zaprezentowania się w
Targach Ekonomii Społecznej
które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy
podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego.

Celem wydarzenia jest promowanie idei ekonomii społecznej poprzez pokazanie działalności istniejących spółdzielni socjalnych, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej oraz możliwość nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami Targów Ekonomii Społecznej i Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego.

Wszystkie podmioty zainteresowane zaprezentowaniem się na stoiskach wystawienniczych proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20 kwietnia 2015r. na adres jakub.walburg@dfop.org.pl.

Udział w Targach jest bezpłatny!

Podczas wydarzenia odbędą się także liczne panele dyskusyjne oraz debata o przyszłości finansowania inicjatyw obywatelskich z udziałem m.in. Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Krzysztofa Więckiewicza – Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Bartosza Szymańskiego – Z-cy Dyrektora ds. rozwoju terytorialnego, procedur i koordynacji kontroli oraz finansów MRiRW, Cezarego Miżejewskiego – Prezesa Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Wioletty Susmanek – Dyrektora Departamentu RPO UMWD, Moniki Kwil-Skrzypińskiej – Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Debatę poprowadzi Pan Edwin Bendyk - dziennikarza, publicystę, zajmującego się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne, aktualnie związanego z tygodnikiem „Polityka”.

Załączniki:

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje:

Jakub Walburg 
email: jakub.walburg@dfop.org.pl
tel.: 71 793 23 24

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org