Dolnośląski Kongres Obywatelski 24 kwietnia 2015r., w Krzyżowej. Nie może Was tam zabraknąć!

Szanowni Państwo,

przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, organizacji sportowych, spółdzielni socjalnych oraz aktywnych obywateli

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją „Jagniątków”, Fundacją „Merkury”, Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

oraz Dolnośląską Federacją Profilaktyki Uzależnień „Ślęża” w partnerstwie z Klastrem Przedsiębiorstw Społecznych oraz Związkiem Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”

zapraszają

do udziału w 

Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim, 

organizowanym w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy,

 

Na Dolnym Śląsku działa kilkanaście tysięcy aktywnych Dolnoślązaków, angażując się w realizację inicjatyw obywatelskich, wolontariat      i działając w organizacjach pozarządowych. Uzupełniają swoimi działaniami obszary nieobejmowane przez administrację samorządową. Jaka ma być rola społeczników w przyszłości? Czy tylko działanie w organizacjach za własne środki, czy realizacja zadań publicznych? Jak radzić sobie w gąszczu przepisów i ich interpretacji? Co czynić, aby formalności nie zniechęcały do społecznej aktywności?

Na te tematy oraz wiele innych będziemy mogli wspólnie porozmawiać podczas Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej k. Świdnicy.

Jeżeli działasz w stowarzyszeniu, fundacji, kole gospodyń wiejskich, lokalnej grupie działania, ochotniczej straży pożarnej, organizacji sportowej, spółdzielni socjalnej lub jesteś osobą zaangażowaną w sprawy społeczne, to nie może Cię nie być tego dnia w Krzyżowej :)

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

ZAPROSZENIE

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia udziału prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) w terminie do 20 kwietnia 2015 r. na adres anna.bogucka@dfop.org.pl lub faksem na nr 71 793 23 24. Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze Federacji pod nr 71 793 23 24. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Kongres.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

<<< powrót
Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych

pl.Solidarności 1/3/5
V Piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail. dfop@dfop@org.pl
Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych Tratwa

ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Tel./fax (+48 71) 321 08 71
email: biuro@tratwa.org